Grintuss

Запекът или констипацията е много често срещано неразположение, което засяга мъже и жени от всички възрасти и което, въпреки че в повечето случаи да не води до сериозни усложнения, може да има съществени последици върху общото здраве и качеството на живот.

Терминът „запек“ се използва за указване на удълженото време на престой на изпражненията в последната част на червото.

В това състояние се наблюдава натрупване на сух и твърд фекален материал, дължащо се на прекомерно реабсорбиране на течности: изпражненията са с малък обем и се отделят рядко (дори по-малко от 3 изхождания седмично) и с определена трудност и/или болка (което се дължи на твърдите изпражнения).

В някои случаи запекът може да се прояви и с усещане за непълно изпразване на червата, въпреки нормалната честота на изхождане, или с необходимост от значителни усилия при дефекация.

За предотвратяване и решаване на този проблем е важно, доколкото е възможно, да се въздейства върху причините.

Aboca Grintuss